Общи условия

Общи условия за наем на вила ВиП (за целите на този документ „вилата“, „имотът“):
Уважаеми гости, моля Ви, внимателно прочете общите условия за ползване и условия за наем, както и тези за начините на резервиране и осъществяване на плащанията. При резервация на вилата, автоматично се сключва договор за наем, между наемодателя и представител на групата, извършил резервацията. При всяка резервация се приема, че гостите са се запознали подробно с общите условията. Договорът за наем влиза в сила след като резервацията бъде потвърдена с обратен e-mail на посочената в сайта форма за резервация.
При неспазване на посочените условия и срокове може да загубите правото да използвате наетия от вас имот, без да бъдете освободен от финансовите си задължения към „Ер Жи Консулт“ ООД. С плащането на резервационната такса наемателят потвърждава, че е запознат с общите условия валидни за дадения имот и е съгласен с тях.

1. Брой гости:
Броят на наемателите не може да превишава определения капацитет на дадения имот посочен в сайта на villavip.eu, а именно 12 души. Достъп или влизане в имота ще бъде отказан, ако посетителите надвишават посочения брой гости при направата на резервация. В имота не се допускат домашни любимци.

2. Време на пристигане и тръгване от имота:
При условие, че нищо друго не е упоменато в сайта, брошурата, ценовия лист или договора за наем, времето за настаняване в деня на пристигане е след 12:00 ч. местно време и времето за освобождаване в деня на тръгване е до 13:00 ч. местно време. При по-късно настаняване или ранно заминаване не се възстановяват суми от наемната цена, както и не носим отговорност, ако клиентът е подал грешна информация относно данните на пристигане и тръгване.

3. Почистване, хавлии и спално бельо:
Почистването на имота, смяната на спалното бельо и хавлиите в банята се извършва веднъж седмично. Ако наемателите изискват допълнително почистване на имота, то може да се организира срещу допълнително заплащане. Не се разрешава изнасянето на хавлиите за баня за ползване покрай басейна. Моля имайте предвид, че плажните хавлии не се включват в наемната цена и не са налични. Ако хавлиите за баня и спалното бельо не бъдат върнати в края на престоя в приемливо състояние, стойността на похабените такива ще бъде покрита от депозита за щети.

4. Наемни цени:
Цените са фиксирани в момента на резервацията и не могат да бъдат завишавани от собственика на обекта при вече приет резервационен депозит. В случай, че нищо друго не е упоменато, наемната цена е за целия обект и е отбелязана в лева.

5. Потвърждаване на резервация:
За да направите резервация, трябва представител на групата да попълни резевационната форма на сайта villavip.eu със следните данни: три имена, телефон, ЕГН, адрес и имейл на един от наемателите.
„Ер Жи Консулт“ ООД ще ви потвърди направената резервация чрез изпращане на e-mail съдържащ следните детайли: точните дати на пристигане и заминаване, общата наемна цена, условията за плащането на резервационния депозит, датата и начините за плащане. С това „Ер Жи Консулт“ ООД ви потвърждава временната резервация, която е валидна до 5 работни дни. В рамките на тези 5 дни клиентът е длъжен да заплати резервационния депозит. През периода на активност на временната резервация „Ер Жи Консулт“ ООД се ангажира да не предлага имота на други клиенти. Фирмата не носи отговорност за спам филтри или други програми, поради които вие не сте получили нашия e-mail. След получаването на резервационната сума, вашата резервация се счита за потвърдена. След изтичане на срока на временната резервация и ако в рамките на 5-те дни не е получено плащане по резервацията, „Ер Жи Консулт“ ООД си запазва правото да предлага имота на други потенциални клиенти, без предварително да ви уведомява за това.

6. Плащане на балансовата сума:
Плащането на остатъка по настаняването е необходимо да се направи не по-късно от 3 работни дни преди датата на пристигане. Ако балансовата сума не е платена в срок, „Ер Жи Консулт“ ООД си запазва правото да анулира резервацията ви и да удържи таксите, описани в точка 8.

7. Плащане на депозит срещу щети:
Клиентът е длъжен да заплати допълнително с резервационния депозит и депозит срещу щети в размер от 300 до 500 лева. Депозитът може да е в двоен размер, когато имотът се наема от младежки групи (клиенти под 25 години средна възраст), групи от един пол или при наемане за поводи като Коледа и Нова Година. Депозитът срещу щети се възстановява в пълен размер до 2 работни дни от деня на напускане, при условие, че не са нанесени никакви щети на имота и имуществото по време на престоя. Като щета се приема и състоянието, в което се оставя имота. Задължение на клиентите е да приведат имотът в състояние, близко до това, в което са го намерили. Всички разходи, свързани с допълнително почистване, похабени хавлии и спално бельо и др. ще бъдат удържани от депозитът за щети.

8. Анулации, замени и корекции – направени от наемателите:
Ако клиентът желае да направи някакви промени по вече потвърдена резервация, „Ер Жи Консулт“ ООД ще направи всичко възможно да удовлетвори желаните изменения, при условие че са заявени в писмена форма по e-mail. Следните промени могат да бъдат направени без налагане на санкции за изменение: промяна в броя на клиентите до допустимия максимум за вилата, промяна в имената на клиентите, време за пристигане и време за заминаване от имота, удължаване на престоя, когато е възможно.
При желание от страна на клиента да съкрати, вече потвърден престой, „Ер Жи Консулт“ ООД си запазва правото да счита това като анулация на резервацията и да наложи съответните санкции. Ако се наложи да анулирате резервацията си, платеният резервационен депозит, който представлява 50% от общата цена за целия престой, не се възстановява.

9. Задължения на наемателите:
С получаването на ключа за имота, наемателят се задължава от името на собственика да се грижи за състоянето на имота и прилежащото му имущество, да спазва общоприетите правила и норми (моля вижте по-долу секцията). Ние оценяваме високо вашето разбиране и приемане на правилата и регулациите, наложени в имота. По преценка на представител на имота (собственик или отговорник на имота), ако с поведението си наемателите нарушават спокойствето на съседите или други хора, не се отнасят с респект и уважение към имуществото и нанасят щети на имота, „Ер Жи Консулт“ ООД има право да прекрати наемните взаимоотношения с клиентите по всяко време. „Ер Жи Консулт“ ООД не възстановява суми от вече заплатен наем.
В случаи на нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания предвидени от българското законодателство, от органите на реда, то те се покриват от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.
От гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение и да гарантират, че всички гости и посетители на вилата се държат по подходящ разумен начин. Незаконни или неморални дейности, включително хазарт, проституция, забранени наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени. Пушенето във вилата е забранено, освен ако е предвидено друго в потвърждението на резервацията.

10. Задължения на собствениците:
Отговорност на наемателите е да се свържат веднага с „Ер Жи Консулт“ ООД при констатиране на нередност по имота. Наемателят е длъжен да даде на „Ер Жи Консулт“ ООД разумно време, за да бъде отстранена забелязаната повреда/дефект.
„Ер Жи Консулт“ ООД не могат да бъдат отговорни за локални проблеми с водоподаването или прекъсване на електричеството в зоната на имота, които аварии са извън правомощията и контрола на собствениците. „Ер Жи Консулт“ ООД ще положи всички усилия да организира своевременното отстраняване на повредата и ще окаже пълно съдействие за отсраняване на проблема.
„Ер Жи Консулт“ ООД не могат да са отговорни за дирекни или индиректни наранявания или инциденти, които могат да се породят в следствие на изплозването на имота или прилежащия басейн от страна на клиентите по време на пребиваването им, включително щети и загуби в следствие на пожар, обир или криминални прояви.

Обща информация за имота:

Уважаеми клиенти, следната допълнителна информация за имота и местата им на разположение ви дава повече детайли. Препоръчваме ви добре да се запознаете преди да резервирате. Копие от тази информация можете да намерите в наетия от вас имот.

1. Климатична инсталация:
В имота е иградена цялостна климатична инсталация с тела във всяко помещение, като е възможна настройката на температурата на всяко едно тяло. Моля, използвайте ги само при необходимост и единствено в случаите, когато всички прозорци и врати са затворени, за да може инсталацията да работи най-ефективно.

2. Време за пристигане:
Настаняване преди 12:00 часа в деня на пристигане не се допуска.
При настаняване гостите се регистрират и се изисква лична карта, както и подписване декларация за правилата на ползване на вилата и басейна.

3. Легла, бебешки кошари и спално бельо:
– Вилата разполага с 6 спални помещения, като във 4 от тях има двойни легла с размери 180/200 см, а в две от спалните леглата са по-малки – с размери 140/200 см.
– Бебешки кошари и детски столчета за хранене не се предоставят от „Ер Жи Консулт“ ООД.
– Спално бельо и хавлии за баня са налични във всяка стая от имота. Обикновено леглата се зареждат преди настаняване. Спално бельо и хавлии за баня се сменят веднъж седмично. Ако престоя е 10 дневен се прави междинно почистване на 5 ден, а когато престоя е 14 дневен се прави междинно почистване на 7 ден със смяна на спално бельо и хавлии.
– Хавлии за плаж не се предлагат. Моля имайте предвид да носите свои.

4. Почистване:
Имотите се почистват веднъж седмично. Където е отбелязано на сайта, почистване “веднъж седмично”, това означава, че се прави междинно почистване – на 7-мия ден от престоя при двуседмична резервация; на 7-мия и 14-тия ден при триседмична резервация. При 10 дневна резервация се прави на 5 ден. Междинно чистене никога не се прави при резервация от една седмица, тък като имотът е бил вече подготвен за настаняването. Допълнително почистване, извън упоменатите по-горе, може да се направи при предварителна заявка и то се таксува. При напускане на имотът се очаква той да бъде намерен в състояние близко до това, в което е бил нает – моля имайте предвид да:
– да измиете всички използвани съдове и да ги поставите обратно по местата; да почистете филтъра на съдомиялната.
– да върнете по места евентуално разместени мебели и градинско обзавеждане
– не забравяйте да почистете използваното от вас барбекю
– да изхвърлите последния боклук, събран в имота в контейнерите за публично събиране
Ако имотът не е приведен в прилично състояние и възникнат допълнителни разходи по почистването му след престоя ви, могат да се удържат суми от депозита срещу щети.

5. Време за напускане на имота:
Имотът се напуска до 13:00 часа в деня на заминаване. Когато е възможно, може да се осигури и по-късно напускане, но единствено след координация и потвърждение от управителя/отговорника на имота.

6. Електричество и вода:
В случай, че имате нарушено водоподаване или прекъсване на ел. захранването повече от 2 часа, моля свържете се с нас за допълнителна информация.

7. Градини:
Моля, да имате предвид, че пръскачките за трева са настроени да поливат в късните часове – моля, не оставяйте предмети, които биха могли да бъдат повредени от вода върху или в непосредствена близост до тревните площи.
Около басейна има шезлонги, намиращи се на плочника около басейна. Молим най-учтиво посетителите да не слагат шезлонгите в тревните площи, както и други предмети и хавлии, които биха увредили зелената трева.

8. Пристигане в имота:
Собственик или отговорник за имота ще ви чакат да пристигнете в имота. Желателно е пристигането да стане в часовете от 12 до 18 часа. Но ако все пак поради независещи от наемателите причини се получи закъснение, отговорник за имота ще ви очаква в имота, след предварително уведомяване за закъснението.

9. Брой на хората в групата:
От съществено значение е да предоставите предварителна информация за точния брой на хората в групата, разделени на: възрастни, деца (от 2 до 12 години) и бебета (до 2 години). Запазваме си правото да откажем настаняване, ако броят на хората в групата надвишава посочения максимален капацитет на имота от 12 човека.

10. Домашни любимци:
Домашни любимци не се разрешават в имота, освен при изричното писмено съгласие на „Ер Жи Консулт“ ООД.

11. Сигурност:
Положени са всички услия, за да се подсигури безопасност в имота, но от наемателите се изисква да поемат и своята отговорност за обезпечаване на сигурността на всички в групата. При пристигане е добре да се запознаете добре с имота и с прилежащия двор. Обърнете внимание на децата за потенциалните опасности, като например стъпала, възвишения, балкони и особено басейна. Басейнът е с дълбочина от 1,60м в най-дълбоката си част. Моля, уверете се, че всички от групата са наясно с дълбочината. Вътре в имота обърнете внимание на децата за потенциални опасности от сорта на балкони, парапети, стълби, скрити стъпала и др. Никога не позволявайте на децата да се катерят по перилата на терасите и винаги дръжте затворени прозорците и вратите към терасите, когато не ги ползвате. При пристигане, помолете отговорника на имота да ви даде инструкции как да боравите с кухненските уреди, както и друго налично оборудване на имота като джакузи, сейф, сателитна телевизия и т. н. Моля, бъдете толкова бдителни, колкото сте у дома – винаги заключвайте прозорците/вратите, когато напускате имота. Винаги дръжте входната врата заключена, дори и когато сте в имота и/или около басейна.

12. Депозит срещу щети, опис на имуществото и щети:
Депозитът може да варира от 200 до 500 лева. Той трябва да се заплати преди деня на получаване на ключа. Депозитът се възстаноява в пълен размер само след обстойна проверка на имота от страна на отговорника на имота и в случай, че не са нанесени никакви щети по време на престоя. Отговорникът проверява състоянието на имота в присъствието на представител на групата точно преди напускане, за да не бъдат допуснати евентуални възражения, затова моля уточнете подходящо време за оглед и за двете страни, като предвидите достатъчно време за оглед на целия имот. Оценяваме високо търпението ви, докато чакате имотът да бъде проверен. По време на престоя, моля уведомявайте отговорника на имота за констатирани щети при пристигане или за такива, причинени от вас. Ако все пак се наложи да се удържи сума от депозита поради настъпили щети по време на престоя, се удържа не целият депозит, а сумата на която възлиза щетата.

13. Басейн:
БАСЕЙНЪТ Е НЕОХРАНЯЕМ! Важно е да се осведомите лично, като и всеки член от групата за басейна преди да го използвате. Скачането е строго забранено в басейна. Размерите на басейна са: 8 м / 5 м / 1,60м. ЗАБРАНЯВА се иползването на стъклени чаши и посуда покрай басейна!
Басейнът се поддържат от фирма „Ер Жи Консулт“ ООД. Моля, проверете с отговорника на имота още при пристигането си в кои дни от седмицата са посещенията от фирмата за подръжка. През останалите дни е препоръчително клиентите да използват кепът за обиране на листа или замърсявания от повърността на басейна. Моля, имайте предвид, че 1 час след химизация на басейна, ползването му е строго забранено. Ползването на басейна е само след вземане на душ, за да се предотврати алергична реакция между кремовете за слънце и химикалите за подръжка на водата. Препоръчително е вземането на душ и след ползване на басейна.
Басейнът е снабден със соларни покривала, които затоплят водата допълнително и предпазват от падането на листа и насекоми. Посетителите могат да слагат покривалото след ползването на басейна, ако желаят по-топла вода и по-малко боклуци в басейна.

14. Телевизии и интернет:
В имотът има сателитна телевизия с канали на различни езици: руски, немски, английски, български, румънски, полски, турски. На територията на целия имот има WiFi интернет. Името на мрежата и паролата ще намерите на гърба на книжката с общи условия.

15. Перални, съдомиялни, кафемашини, ел.уреди:
При използването на тези уреди, моля придържайте се към указанията за ползване. Причинени повреди, в следствие на неправилна употреба, ще се таксуват от депозитът срещу щети. Вив вилата са подсигурени подходящи препарати и субстанции, необходими за използването на тези домакински уреди са за сметка на наемодателя. Моля, ако не знаете как да боравите с някой уред, да се свържете с нас, за да ви направим инструкция за ползване.
Забранено е изваждането на ледогенератора от хладилника в кухнята.
Абсолютно забранено е горенето на дърва в барбекюто. За целта наемодателя е осигурил дървени въглища. Горенето на дърва може да доведе до изкривяване и щети по самото барбекю и наемателите могат да бъдат таксувани за цената на цялото барбекю.

Правила в имота накратко:

– От хигиенни съображения, е препоръчително отпадъкът от имота да се изхвърля всеки втори ден в определените за това публични контейнери. Моля, проверете с отговорника на имота още с пристигането си къде е разположен най-близкия до вашия имот.
– Не изнасяйте имущество, което принадлежи на имота извън обекта, тъй като носите отговорност за всяка една щета или повреда, нанесена на движимото или недвижимото имущество по време на престоя си. Наемателите са отговорни и за действията на трети лица, включващи техни приятели, познати или посетители, които канят в имота. Помнете, че местене на обзавеждането от стая в стая може да доведе до повреди и щети и като цяло не е препоръчително да се прави.
– Повреди в обзавеждането или оборудването е необходимо да бъдат свеждани до знанието на отговорника на имота при първа възможност. Ще имате съдействието на представителя за най-бързото възможно отстраняване на възникналия проблем.
– Предлагаме 24 – часова помощ на наемателите, но при възможност използвайте телефонната линия в часовете 22:00 – 07:00 само в случай на крайна необходимост и спешност.
– Моля, подържайте имота в приемлива чистота по време на престоя си и се уверете в края на престоя си, че оставяте наетия имот в състояние, близко до това, в което сте го намерили при пристигането си. Всички допълнителни разходи, възникнали при почистването и подготовката на имота, ще бъдат удържани от депозита за щети.
– Пушенето се толерира само във външните зони на имота – балкони, градина, около басейна и т. н. Глобата за пушене в затворените помещения на имота е 200.00 лв.
– Не забравяйте, че ползването на басейна е само след вземане на душ. Препоръчително е да вземете душ и след ползването му. Удържане на част или в пълен размер на депозитът за щети, може да се наложи при намиране на счупена чаша/бутилка/стъкла в или около басейна.
– Неспазването на общоприетата политика за тишина и провеждането на шумни мероприятия през часовете 14:00 – 16:00 и между 23:00 и 08:00 може да не се толерира от съседите ви. По време на тези часове, всеки обезпокоен от вас, има право да се обърне към местните власти за съдействие. При тези случаи, съдействие от страна на отговорник на имота не се оказва.
– Моля, имайте предвид, че имотът е на ваше разположение до 13:00 в деня на заминаване. В случаи на късно заминаване, координирайте с отговорника на имота възможността за по-късно напускане.